พรรคเพื่อไทย สกลนคร
 
Picture
นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในช่วงเช้าลงพื้นที่ บ้านเชียงสือม, บ้านโนนกุง ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว ช่วงบ่ายลงพื้นที่ บ้านลาดค้อ, บ้านม่วงไข่ และ 8 หมู่บ้าน ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ ถึงแม้จะเป็นฤดูทำนา แต่ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ก็มาให้กำลังใจและรับฟังนโยบายอย่างอบอุ่นทุกพื้นที่ (11 มิ.ย.54)
 
 
นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียง แถลงนโยบายต่อประชาชน ที่ บ้านนาเพียง และบ้านกุงศรี ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร (10 มิ.ย. 54)
Picture
Picture
ลงพื้นที่ ณ วัดหนองมะเกลือ ต.ดงชน และบ้านดอนยาง ต.เ้หล่าปลาแดง จ.สกลนคร
Picture
 
 
Picture
9 มิ.ย. 54 - นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียง ที่ บ้านจันทร์เพ็ญ บ้านโคกกลาง และบ้านกวนบุ่น ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร กระแสเรียกร้องสร้างประวัติศาสตร์ประเทศไทย "ยิ่งลักษณ์" เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย และ บัตรเครดิตเกษตรกร ขานรับแบบถล่มทลาย..!
Picture
ชี้แจงนโยบายพรรคเพื่อไทย ที่บ้านเหล่าโพนค้อ และบ้านห้วยยาง ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ และแจกแผ่นพับที่ตลาดสดเทศบาลโคกศรีสุพรรณ
Picture
 
 
Picture
นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ลงหาเสียง 2 หมู่บ้าน ที่ ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.สกลนคร (8 มิ.ย.54)
Picture
 นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ลงหาเสียง ที่ บ้านโนนหอม และบ้านคำผักแพว ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร (8 มิ.ย.54)
 
 
Picture
(7 มิ.ย. 54) ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กราบนมัสการพระธาตุเชิงชุม แล้วไปช่วยหาเสียงผู้ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เขต 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย และ เขต 2 นิยม เวชกามา ณ ลานพระรูป ร.5 หน้าศาลากลาง จ.สกลนคร
      - ช่วยหาเสียงผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เขต 3 นริศร ทองธิราช ที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 
      - ช่วยหาเสียงผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย เขต 4 พัฒนา สัพโส ที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 

Picture
Picture
 
 
Picture
นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ลงชี้แจ้งประชาชน บ.ท่าวัดใต้ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร เกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศของพรรคเพื่อไทย และนโยบายจัดทำบัตรเครดิตเกษตรกร (6 มิ.ย.54)
ตรวจสถานที่เตรียมจัดเวทีหาเสียงนำโดย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่หน้า ศาลากลาง จ.สกลนคร
 
 
Picture
อดีต ส.ส.นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 สกลนคร พรรคเพื่อไทย ประชุมสัมนาแกนนำ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร ในการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้ง
 
 
อดีต ส.ส.นิยม เวชกามา ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 สกลนคร พรรคเพื่อไทย ประชุมทีมงาน เตรียมต้อนรับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และทีมงานหาเสียงพรรคเพื่อไทย บริเวณ ลาน ร.5 หน้าศาลากลาง จ.สกลนคร ในวันอังคารที่ 7 มิ.ย. 2554 เวลา 9.30 น.  
 
 
Picture
Picture
 
 
Picture
Picture
 นโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทย

  1. ทำเขื่อนกั้นน้ำทะเล ไม่ให้ท่วมกรุงเทพฯ แถวๆ สมุทรสาครและสมุทรปราการ ไม่ต้องกู้
  2. ดึงน้ำจากเขื่อน จากประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พม่า เขมร และเชื่อมแม่น้ำด้วยลำคลองใหม่
  3. รถไฟฟ้าให้ครบทั้ง 10 สาย แต่ละสายเก็บ 20 บาท
  4. ทุกสถานีรถไฟฟ้า จะสร้างคอนโดราคาประหยัด ให้เช่า
  5. ทำรถไฟรางคู่เชื่อมต่อบริเวณชานเมืองกรุงเทพ
  6. ทำรถไฟความเร็วสูงไปโคราช ไประยอง จันทบุรี 
  7. ขยายแอร์พอร์ตลิงส์ ไปพัทยา    
  8. ภาคใต้ทำแลนด์บริด
  9. ปราบยาเสพติดให้หมดไปภายใน 12 เดือน
10. ความยากจนต้องหมดไปภายใน 4 ปี
11. กองทุนหมู่บ้านเพิ่มเงินทุก ตำบลๆ ละ หนึ่งล้านบาท
12.  พักหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้ไม่เกิน ห้าแสนบาท ไม่น้อยกว่า 3 ปี
13. สำหรับผู้ที่มีหนี้เกินห้าแสนแต่ไม่เกินหนึ่งล้าน ให้ปรับโครงสร้างหนี้
14. โครงการ30 บาทรักษาทุกโรค รักษาอย่างมีคุณภาพ
15. ส่งเสริม OTOP ร่วมกับศูนย์ศิลปาชีพ 
16. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่ม 25 % ไม่ต้องทุจริต
17. ออกเครดิตการ์ดสำหรับเกษตรกร เพื่อนำไปซื้อปุ่ยหรือเมล็ดพันธ์เพื่อการเพาะปลูก
18. ลดภาษีนิติบุคคล จาก 30% เหลือ 23%
19. จบปริญาตรีทำงานมีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท   
20. ปรับเงินเดือนให้ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
21. คนไทยต้องตั้งตัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี    
22. ตั้งกองทุนร่วมทุน แต่ละจังหวัด  
23. ต้องกองทุนร่วมทุนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน โดยมีเงินนักศึกษาที่จบการศึกษากู้ยืม   
24. คืนภาษีและเพิ่มค่าลดหย่อนภาษีให้กับ ผู้ที่ซื้อบ้านหลังแรก  
25. คืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถคันแรก และต้องถือครองรถไม่น้อยกว่า 5 ปี 
26. สนับสนุนภาครัฐและเอกชน ไปหาสัมปทานพลังงานเช่นน้ำมัน จากทั่วโลก
27. เด็กนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ One Tablet PC Per Chind 
28. Free WIFI เล่น Internet ในที่สาธารณะ เช่นสถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว โรงพยาบาล ฯลฯ  
29. ยกเว้นวีซ่า ในกับประเทศแถบตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น
30. ทำสนามบินสุวรรณภูมิ ให้เป็น HUB 
31. ประสานความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอารเบีย ให้กลับมาเหมือนเดิม


ภาพกิจกรรม ส.ส.นิยม เวชกามา
Picture